Velg sider
ordne sider
Bygg katalog
Fyll ut skjemaet og klikk på ”Lag katalog” knappen. Du vil da motta en link til den nye Flipbook. Hvis du vil sende den videre, trykk på 'send epost' knappen
Forsidetekst

Kopier den linken på den tilpassede katalog. Hvis du ønsker å sende en linken til en venn, klikk på ’send e-post’.
Lag katalog
Send epost
Gå til link
Send
Tilbake
...
Error